Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Op 901/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Op 773/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2012r.

I SA/Op 198/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Op 762/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Op 577/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r.

I SA/Op 578/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za luty 2011 r.

I SA/Op 44/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2005 r.

I SA/Op 155/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Op 579/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za marzec 2011 r.

I SA/Op 585/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za wrzesień 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100