Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SA 6407/97 - Wyrok NSA z 2000-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie opłaty skarbowej

II SA/Wr 21/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-21

Wniosek w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i nakazu rozbiórki budynku gospodarczego dobudowanego do budynku mieszkalno