Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X
  • Skarżony

III SA 6407/97 - Wyrok NSA z 2000-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie opłaty skarbowej