Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SA/Gl 1802/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie gier losowych

III SA/Gl 841/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-29

Sprawa ze skargi 'A' w C. na pismo Prezydenta Miasta K. w przedmiocie: inne koncesje i zezwolenia

III SA/Gl 1224/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie inne koncesje i zezwolenia, w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

III SA/Gl 826/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie obrotu alkoholami

III SA/Gl 1801/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie gier losowych

III SA/Gl 1015/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie gier losowych (kary pieniężnej)

III SA/Gl 1483/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie gier losowych

III SA/Gl 1777/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie gier losowych (postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dotyczącego wniosku strony) 1 . uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w K. z [...] r. nr [...] ;

III SA/Gl 1621/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie gier losowych (odmowy wszczęcia postępowania) 1 . uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w B. z [...] r. nr [...];

III SA/Gl 377/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie kary pieniężnej
1   Następne >   2