Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Ol 148/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie przedłużenia terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za sierpień 2014r.

I SA/Ol 208/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-06-28

skarg spółki A na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania za nieprawidłowe danych zawartych w zgłoszeniu celnym oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Ol 118/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Ol 98/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Ol 359/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia do października 2001r. po wznowieniu postępowania

I SA/Ol 115/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-27

skarg P. G. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług I . uchyla zaskarżone decyzje ; I

I SA/Ol 131/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 652/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki z .o.o. za zaległości podatkowe spółki

I SA/Ol 596/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od lipca 2011r. do czerwca 2012r.

I SA/Ol 698/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za maj i lipiec 2009 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   98