Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Wr 2167/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Ol 10/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych,

I SA/Sz 1356/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od gier za styczeń 2010 rok

I SA/Kr 475/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu nie pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych,

I SA/Ol 455/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Bd 589/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 395/09 - Wyrok NSA z 2010-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Wa 1312/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej za okres od sierpnia 1999 r. do października 2002 r.

I SA/Wr 1326/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych:

I SA/Bd 583/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   4