Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 1414/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-19

Sprawa ze skargi B.M. na Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie niewykonania orzeczenia Sądu w kwestii podatku od towarów i usług