Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 2174/15 - Wyrok NSA z 2017-09-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi C. spółki z o.o. [...] w upadłości likwidacyjnej w Ł. o wymierzenie grzywny Naczelnikowi [...] Urzędu Skarbowego w P. z tytułu niewykonania wyroku WSA w Poznaniu w sprawie o sygnaturze I SA/Po 128/14 1)