Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Gl 448/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SA/Bd 683/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Łd 225/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego

III SA/Wr 503/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. - Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy uchylenia zabezpieczenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług oddalono skargę.

I SA/Kr 1540/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Oświęcimiu, w przedmiocie udzielenia dotacji,

I SA/Kr 653/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie postępowania egzekucyjnego