Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SA/Gl 1637/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. w przedmiocie płatności obszarowe

III SA/Gl 166/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności obszarowych

I SA/Kr 688/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-21

Sprawa ze skargi Z. S. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie sygn. I SA/Kr 421/15 -

I SA/Gd 1375/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności rolnośrodowiskowych