Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SAB/Wa 7/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. w przedmiocie zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług

I FSK 583/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skargi kasacyjne: 1) Naczelnika Urzędu Skarbowego w L., 2) K. P. P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie zwrotu podatku naliczonego nad należnym za marzec 2013 r.

I SAB/Sz 1/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za lipiec i sierpień 2010 r.

I SAB/Łd 17/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. w Ł. w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za marzec 2014 r.

I SAB/Łd 19/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. w Ł. w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za maj 2014 r.

I FSK 272/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie zwrotu podatku naliczonego nad należnym za styczeń 2013 r.

I FSK 1644/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w G. w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

I SAB/Go 16/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SAB/Wa 20/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r.

VIII SAB/Wa 38/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów w sprawie nierozpoznania wniosku
1   Następne >   +2   +5   +10   18