Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SAB/Wa 33/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi A. S.A. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w przedmiocie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do sierpnia 2012 r.

I FSK 183/14 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi E. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. w przedmiocie przewlekłości postępowania Naczelnika P. Urzędu Skarbowego w S.

I SAB/Łd 13/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-25

Sprawa ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Ł. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. w przedmiocie postępowania podatkowego wszczętego w zakresie podatku od towarów i usług za kwiecień 2013 rok

I FSK 1036/13 - Wyrok NSA z 2014-06-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. z siedzibą w Niemczech w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego W. dotyczącego dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2007 r.

III SAB/Gl 3/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-14

Sprawa ze skargi A.N. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług

I SAB/Łd 5/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-23

Sprawa ze skargi P.W. na przewlekłość w postępowaniu skarbowym Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotu kwoty podatku od towarów i usług za styczeń 2009 r.

III SAB/Gl 11/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-09

Sprawa ze skargi 'A' sp. z o. o. w C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika [...] [...] Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SAB/Wa 37/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi H. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2006 r.

III SAB/Wa 36/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi B. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2006 r.

I SAB/Łd 7/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-02

Sprawa ze skargi 'A' Spółki z o.o. z siedzibą w Ł. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej zwrotu nadwyżki podatku naliczonego wykazanego w deklaracji VAT
1   Następne >   +2   +5   +10   12