Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 3015/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-03-09

Skarga spółki z o.o. 'F. N.' w P. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie obniżenia podatku naliczonego za listopad 1993 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Po 2874/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-05-07

Skarga Przedsiębiorstwa Gospodarki (...) w S. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego, a także zasądził od Izby Skarbowej na rzecz skarżącego Przedsiębiorstwa tysiąc osiemset dwadz...