Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Wr 160/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-10-14

stwierdza nieważność zsakarżonej decyzji i utrzymanej nią w mocy decyzji organu I instancji w części dotyczącej ustalenia wartości celnej towaru.