Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 1738-1766/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-08-13

uchyla decyzje organów celnych w przedmiocie wymiaru cła.