Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 1502/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-12

Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego zawsze powstaje równocześnie z długiem celnym.