Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 415/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA/Lu 331/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA/Lu 677/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w części dotyczącej wartości celnej towaru, kwoty wynikającej z długu celnego i podatku od towarów i usług

I SA/Bk 215/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie wartości celnej towaru oraz podatku od towarów i usług

I SA/Bk 108/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie wartości celnej towaru oraz podatku od towarów i usług

I SA/Bk 113/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie wartości celnej towaru oraz podatku od towarów i usług

I SA/Bd 721/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu

I SA/Go 345/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2005-10-06

Sprawa ze skargi B Sp. z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego i podatku od towarów i usług

I SA/Go 750/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2005-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w przedmiocie określenie kwoty długu celnego

III SA/Lu 322/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług uchyla zaskarżona decyzję i zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz 'C.' Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę [...] złotych zwrotu kosztów postępowania.
1   Następne >   +2   +5   7