Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 1229/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług w kwestii sprostowania

III SA/Gl 1235/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych i podatku od towarów i usług w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Gl 1253/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług

III SA/Gl 1263/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do pochodzenia towaru, wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług

III SA/Gl 866/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług w kwestii sprostowania

III SA/Gl 1152/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych; podatku od towarów i usług w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Go 1085/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

V SA/Wa 588/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-02

Skarga W. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług

III SA/Gl 694/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej, wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego w zakresie wniosku Sędziego WSA Barbary Orzepowskiej

V SA/Wa 550/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   22