Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 2636/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia elementów kalkulacyjnych dla potrzeb ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług