Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 588/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych.

V SA/Wa 478/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych

V SA/Wa 462/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;

V SA/Wa 596/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych

V SA/Wa 484/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;

V SA/Wa 595/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-18

skarg S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowa zwrotu należności celnych;

V SA/Wa 503/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług;

V SA/Wa 791/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia elementów kalkulacyjnych dla potrzeb podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług oraz określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym i w podatku od towarów i usług;

V SA/Wa 406/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia elementów kalkulacyjnych dla potrzeb ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz określenie zobowiązania podatkowego.

III SA/Gd 117/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-05

skarg Syndyka Masy Upadłości 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. oraz 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia co do pochodzenia towaru, cła antydumpingowego oraz podatku od towarów i usług
1   Następne >   2