Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 589/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-11

skarg W. W. i J. O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

V SA/Wa 1530/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-13

Skarga W. G.- Firmy Handlowej 'F.' na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty cła i kwoty podatku od towarów i usług.

V SA/Wa 1379/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty należności celnych i zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług;

V SA/Wa 1375/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia klasyfikacji taryfowej towaru oraz kwoty długu celnego i kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług;

V SA/Wa 1527/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty należności celnych oraz zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług;