Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 1120/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 58/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

III SA/Wr 875/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

III SA/Wr 876/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

I SA/Ol 112/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I GSK 102/14 - Wyrok NSA z 2015-09-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Wr 809/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Ol 624/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 367/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-11-12

skarg K. R. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Bd 1200/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie należności celnych oraz podatku od towarów i usług.
1   Następne >   +2   6