Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 3539/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej dokonania zwrotu podatku od towarów i usług

III SA/Wa 3214/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okres od lutego do maja 2005 r.

III SA/Wa 1105/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-22

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA/Wa 279/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz kwoty nadwyżki podatku w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2006 r.

III SA/Wa 802/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-13

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Bd 403/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do maja i od lipca do grudnia 2007 r.

III SA/Wa 1678/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za marzec 2006 r.

III SA/Wa 455/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2007 r.

I SA/Po 264/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-13

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FSK 1237/12 - Wyrok NSA z 2013-08-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika L. Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie braku zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za październik 2010 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   18