Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Lu 688/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku rolnym za lata ubiegłe oraz w II i III racie za 2003 r.