Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Gl 885/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku rolnego za 2011 r.

I SA/Gl 1076/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku rolnego

I SA/Gl 883/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku rolnego za 2010 r.

I SA/Gl 396/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębowiec w przedmiocie podatku rolnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w sprawie określenia wzoru formularza 'deklaracja na podatek rolny' w zakresie obejmującym postanowienie załącznika nr 1 poz. H o treści 'uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 Kodeksu karnego zgodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem'.

I SA/Gl 286/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Gl 597/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Gl 1038/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku rolnego

I SA/Gl 218/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Gl 839/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku rolnego

I SA/Gl 841/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku rolnego
1   Następne >   +2   4