Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Op 559/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010r.

I SA/Op 312/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego

I SA/Op 357/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2010r.

I SA/Op 558/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009r.

I SA/Op 375/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2010 r.

I SA/Op 331/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie uchylenia w całości decyzji ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne

I SA/Op 137/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy zwolnienia od podatku rolnego

I SA/Op 509/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2011

I SA/Op 78/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu IV raty podatku rolnego za 2012 r.

I SA/Op 148/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
1   Następne >   2