Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Szczecinie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 776/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia ciężaru realnego z tytułu niezapłaconej ceny działki i inwentarza