Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X
  • Skarżony

II SA/Lu 3/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-11-18

skargę Dariusza D. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku rolnym oraz odrzucił skargę Marianny D. na tę decyzję na mocy art. 27 ust. 2 w związku z art. 33 ust. 2 tej ustawy.