Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

II FSK 597/06 - Wyrok NSA z 2007-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu I, II i III raty podatku rolnego za 2003 r.

I SA/Bd 419/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku rolnego.

II FSK 312/06 - Wyrok NSA z 2007-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zwolnienia w podatku rolnym od nabytych gruntów

I SA/Bd 419/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej

I SA/Bk 367/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie podatku rolnego za 2007 r.

I SA/Ol 439/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2001r.

I SA/Po 1231/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z dnia[...] nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2007r.

I SA/Sz 487/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku rolnym

VIII SA/Wa 325/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne w podatku od nieruchomości za 2006 rok

III SA/Wa 1283/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku rolnego na rok 2007
1   Następne >   +2   +5   7