Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SA/Po 268/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązanie podatkowe oraz określenia wysokości podatku rolnego i podatku od nieruchomości

II FZ 274/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. T. , nr [...] w przedmiocie zwolnienia z podatku rolnego

I SA/Ke 572/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005r.

II FZ 275/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. T. , nr [...] w przedmiocie zwolnienia z podatku rolnego

III SA/Po 173/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za 2008 rok

I SA/Gl 885/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku rolnego za 2011 r.

I SA/Lu 805/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku rolnego za 2009 r.

I SA/Bd 525/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie podatku rolnego za 2008 r.

I SA/Bk 385/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zaliczenie wpłaty oraz kosztu upomnienia na poczet zaległości z tytułu I i II raty podatku rolnego za 2008 r.

I SA/Gd 1111/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości za 2014 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   77