Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X
  • Skarżony

IV SA 776/96 - Wyrok NSA z 1998-02-23

uchyla decyzje organów I i II instancji w przedmiocie ustalenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.