Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

I SA/Kr 263/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Grybów, w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności, karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne, z prawdą', zawartych w załączniku nr 1 w poz. F, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o odpo...