Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Rz 69/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Gminy

I SA/Po 952/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miejskiej