Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 2099/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-05-25

skargę Wandy Z. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.