Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 1485/97 - Wyrok NSA z 1998-10-27

Skarga Gminy B.-P. na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy przyznania dotacji z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję.

FPK 1/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-03-25

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem W. Czerwińskiego, prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Leszka Ch. od decyzji Wójta Gminy G.I. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 1997 r., po rozpoznaniu w dniu 25 marca 1998 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 ...