Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Ke 572/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005r.

I SA/Ke 188/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązanie pieniężnego

I SA/Lu 364/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na [...] r.

I SA/Lu 199/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zastosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

II FSK 343/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 1997

II FSK 977/05 - Wyrok NSA z 2006-07-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku rolnym za 2003 r.

II FSK 1532/05 - Wyrok NSA z 2006-12-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie odmowy udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

I SA/Lu 395/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku rolnego za 2006 r.

I SA/Bd 425/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-07-17

Skarga Stanisława P. na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku rolnego

I SA/Bk 189/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zwolnienia w podatku rolnym
1   Następne >   3