Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

VIII SA/Wa 832/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie wymiaru podatku rolnego, po wznowieniu postępowania

VIII SA/Wa 503/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2012 r.

VIII SA/Wa 203/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011 rok

III SA/Wa 1588/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-21

skarg W. M. na decyzje SKO w P. w przedmiocie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 i 2011 r.

VIII SA/Wa 252/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na 2013 rok

VIII SA/Wa 325/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne w podatku od nieruchomości za 2006 rok

III SA/Wa 641/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za 2009 r.

III SA/Wa 1283/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku rolnego na rok 2007

VIII SA/Wa 438/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2009

III SA/Wa 2943/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   7