Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X
  • Symbol 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 X

I SA/Bd 419/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej

I SA/Bd 913/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku rolnym

I SA/Kr 732/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie, w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej załącznika nr 1 poz. C, załącznika nr 3, poz. C, załącznika nr 5 w poz, F do uchwały, w których zawarto oświadczenie: 'Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie, ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji, po...

I SA/Bd 651/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.

I SA/Lu 735/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia wymiaru podatku rolnego

I SA/Kr 263/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Grybów, w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o odpowiedzialności, karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne, z prawdą', zawartych w załączniku nr 1 w poz. F, - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej słów 'Uprzedzony/a o odpo...

I SA/Bd 324/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

I SA/Sz 331/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005 r.

I SA/Sz 502/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok

I SA/Sz 424/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2007r.
1   Następne >   3