Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

SA/Sz 2024/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie opłaty sankcyjnej

FSK 147/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. z 19 maja 1998 r. (...) - Eugenii S. na postanowienie Izby Skarbowej w L. z 26.01.2001 r. (...) p o s ...

SA/Sz 2025/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych

I SA/Wr 2392/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od os

SA/Sz 793/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalania wysokości stawki karty podatkowej

I SA/Lu 522/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w przedmiocie kary porządkowej

SA/Bd 1728/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 1999r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

SA/Bd 3033/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 1999r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

SA/Sz 1326/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Lu 546/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego dot. zaniechania ustalenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych