Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

SA/Sz 2024/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie opłaty sankcyjnej

SA/Sz 2025/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych

SA/Sz 793/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalania wysokości stawki karty podatkowej

SA/Sz 1326/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S w przedmiocie opłaty targowej