Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Sz 2024/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie opłaty sankcyjnej

FSK 147/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. z 19 maja 1998 r. (...) - Eugenii S. na postanowienie Izby Skarbowej w L. z 26.01.2001 r. (...) p o s ...

SA/Sz 2025/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych

SA/Sz 793/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalania wysokości stawki karty podatkowej