Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

VII SA/Wa 2885/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie umorzenia opłaty legalizacyjnej