Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Po 91/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-22

Sprawa ze skargi S. S. na akt Starosty w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdów

III SA/Lu 483/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie rejestracji pojazdu:

III SA/Gd 523/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-05-10

Sprawa ze skargi M. S. i J. S. - S. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu

III SA/Po 68/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-22

Sprawa ze skargi A. S. na akt Starosty w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdów

II SA/Po 955/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

SA/Wr 1468/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-01-26

skargę Andrzeja I. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa W-kiego w przedmiocie ustalenia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

III SA/Po 691/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-17

Sprawa ze skargi P. F. na czynność Starosty K. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

III ARN 66/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie poboru opłaty targowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 95/93~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Poznaniu do ponownego rozpoznania.

III SA/Po 373/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-03

Sprawa ze skargi B.G. na czynność Starosty K. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Wr 22/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.
1   Następne >   2