Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Po 740/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 436/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności