Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Gl 633/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

I SA/Go 1562/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia wysokości stawki i zwolnień z podatku od posiadania psów w przedmiocie skargi na uchwałę rady miasta stwierdza nieważność § 3 pkt 2 Uchwały Rady Miasta z dnia [...] r. nr [...].

I SA/Go 753/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2003 r.

I SA/Gl 320/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ulgi płatniczej

II FSK 796/06 - Wyrok NSA z 2007-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy zaległości podatkowej uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu.

II FSK 1552/05 - Wyrok NSA z 2007-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu pobranych opłat za czynności urzędowe

II FSK 1136/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania i ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodu z nieujawnionych źródeł za 2002 r.

I SA/Bd 474/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Bd 533/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy umorzenia II raty podatku od środków transportowych za 2005r..

II FSK 1403/06 - Wyrok NSA z 2007-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie opłaty targowej
1   Następne >   +2   +5   +10   13