Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

II FZ 197/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od posiadania psa za 2004 r.

I SA/Gl 749/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego w kwestii zażalenia skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o pozostawieniu pisma bez rozpoznania

I SA/Gl 503/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Gl 504/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Bd 245/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2004 rok

I SA/Bd 250/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 200

I SA/Gd 200/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

II FSK 1385/07 - Wyrok NSA z 2009-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od gier za poszczególne dekady od stycznia do października 2000 r.

II FSK 1385/07 - Postanowienie NSA z 2009-02-18

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za poszczególne dekady od styczni...

II FSK 147/08 - Wyrok NSA z 2009-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty we wpłacie na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
1   Następne >   +2   +5   11