Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Kr 1733/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej, w przedmiocie podatku od gier za luty 2010r.

I SA/Kr 1230/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości,

I SA/Kr 949/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008r.,

I SA/Kr 1229/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-22

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa 'W' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na decyzje Samorządowego Kolegium odwoławczego w przedmiocie podatku od środków transportowych za rok 2006

I SA/Kr 1231/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-22

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa 'W' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na decyzje Samorządowego Kolegium odwoławczego w przedmiocie podatku od środków transportowych za rok 2004

I SA/Kr 1233/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-22

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa 'W' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na decyzje Samorządowego Kolegium odwoławczego w przedmiocie podatku od środków transportowych za rok 2007

I SA/Kr 1264/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące:, maj i październik 2002r.,

I SA/Kr 1458/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007r,

I SA/Kr 1148/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłaty miejscowej,

I SA/Kr 1225/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku,
1   Następne >   +2   +5   8