Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Kr 1733/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej, w przedmiocie podatku od gier za luty 2010r.

I SA/Kr 1230/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości,

I SA/Kr 949/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008r.,

I SA/Kr 1264/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące:, maj i październik 2002r.,

I SA/Kr 1458/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007r,

I SA/Kr 1148/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłaty miejscowej,

I SA/Kr 1225/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku,

I SA/Kr 1071/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-13

skarg 'J' Sp. z o.o. w R., na decyzje Dyrektora Izby Celnej, w przedmiocie podatku od gier za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2010r.

I SA/Kr 1133/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-03

skarg 'B' Sp. z o.o. w W., na decyzje Dyrektora Izby Celnej, w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od gier za styczeń, luty i marzec 2010r.

I SA/Kr 2050/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier,
1   Następne >   +2   +5   8