Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Go 1562/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia wysokości stawki i zwolnień z podatku od posiadania psów w przedmiocie skargi na uchwałę rady miasta stwierdza nieważność § 3 pkt 2 Uchwały Rady Miasta z dnia [...] r. nr [...].

I SA/Go 208/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Gminy w sprawie podatku od posiadania psów w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały stwierdza nieważność § 1 ust. 2 zaskarżonej uchwały

I SA/Go 753/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2003 r.

I SA/Go 349/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zwolnienia z podatku od posiadania psów

I SA/Wr 468/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku od gier za wrzesień 2011 r.

II FZ 148/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-27

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w przedmiocie wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie podatk...

II FZ 197/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od posiadania psa za 2004 r.

I SA/Gl 666/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-18

Sprawa ze skargi A sp. z o.o. w W. na decyzji Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku od gier

III SA/Wa 2768/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku rolnym na 2012 r.

II FZ 94/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za czerwiec 2010 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100