Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VI SA/Wa 2057/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie kary grzywny

II OSK 1746/14 - Wyrok NSA z 2015-12-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zaliczenia nadpłaty

II OSK 1745/14 - Wyrok NSA z 2015-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty