Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Skarżony
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

SA/Gd 1056/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie opłaty targowej

SA/Gd 2363/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-06-30

Ustalenie wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru nie mieści się bezpośrednio w przedmiocie działalności związku zawodowego i nie wymaga spełnienia obowiązku konsultacji przewidzianego w art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

SA/Kr 1312/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-11-23

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy w sprawie podatku od posiadania psów i opłaty lokalnej.

III SA/Wr 476/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-30

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 1 ust. 3, § 2 ust. 1 i 2, § 5 ust. 3 we fragmencie 'Rezerwacja miejsc handlowych prowadzi Księgowość Ośrodka' i we fragmencie 'w Recepcji', § 5 ust. 8, § 7 ust. 1 we fragmencie 'opłaty targowej i', § 8 ust. 1 pkt 1 lit l, § 9 ust. 1 pkt 3, § 9 ust. 1 pkt 7 i 9, § 9 ust. 2, § 10 i § 12 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w O. S. w przedmiocie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z urządzeń targowisk oraz ustanowienia re...